Daily Archives:14. маја 2020.

Crna Gora-Moračke planine: Kapetanovo jezero – Velje Duboko – Međurečje – Ljevista – Krnovo – Kapetanovo jezero

Dužina treka: 106 km | Vrsta motora: Teški dual sport
Tip treka: Kružni | Težina treka: Lak do srednje težak | Lepota treka:

Spavanje na Kapetanovom je izuzetan doživljaj. Ambijent je takav da se pitate zbog čega niste ovde...


Crna Gora-Durmitor: Kanjon Komarnice – Duži – sedlo – Žabljak

Dužina treka: oko 50 km | Vrsta motora: Dual sport
Tip treka: Linijski | Težina treka: Lak do srednje težak | Lepota treka:

Linijska tura od Kanjona Komarnice do sela Duži (sada već asfaltnim putem). Odatle na sever po ugl...


Crna Gora-Durmitor: Komarnica-Boričje-Grabovica-Komarnica

Dužina treka: oko 110 km | Vrsta motora: Teški dual sport
Tip treka: Kružni | Težina treka: Srednje težak | Lepota treka:

Odlična tura oko kanjona Komarnica. Predlažem opreznost pri spuštanju kroz dolinu Grabovice zbog ...


Crna Gora-Sinjajevina: Vražije jezero-Krš-Zabojsko jezero-Pašine vode-Žabljak

Dužina treka: 52 km / 100 km | Vrsta motora: Dual sport
Tip treka: Linijski | Težina treka: Lak do srednje težak | Lepota treka:

Prelepa tura. Sinjajevina je izuzetna!...


Crna Gora-Durmitorski masiv: Žabljak-Trsa-Pivski plato-kanjon Sušice-Štuoc-Žabljak

Dužina treka: oko 120 km | Vrsta motora: Dual sport
Tip treka: Kružni | Težina treka: Lak do srednje težak | Lepota treka:

Najbolja tura za upoznavanje Durmitorskog masiva. U istu smo uključili vožnju po Pivskom platou. N...


Crna Gora-Bjelasica: Vranjak-Biogradska Gora-Vranjak

Dužina treka: oko 120 km | Vrsta motora: Dual sport
Tip treka: Kružni | Težina treka: Lak do srednje težak | Lepota treka:

Greškom smo promašili skretanje prema Biogradskom jezeru pa smo morali na istu tačku doći asfalt...


Crna Gora-Komovi: Trešnjevik-Štavne-Bjelasica (Zekova Glava)

Dužina treka: 45 km | Vrsta motora: Dual sport
Tip treka: Linijski | Težina treka: Lak | Lepota treka:

Od prevoja Trešnjevik, možete na štavne ispod Komova ili do prevoja Vranjak ispod (ili na), Zekov...


Crna Gora – Masiv Žijevo: Bukumirsko jezero-Krivodoljski katun-katuni Carine-Veruša-Bukumirsko jez.

Dužina treka: 70 km | Vrsta motora: Dual sport
Tip treka: Kružni | Težina treka: Lak do srednje težak | Lepota treka:

Odlična i pregledna tura od Bukumirskog jezera kroz Vuče potok prema prevoju Carina u podnožju vr...


Crna Gora – masiv Žijevo: Bukumirsko jezero-Rikavačko jezero-Korita-Momče-Bukumirsko jezero

Dužina treka: oko 90 km | Vrsta motora: Dual sport
Tip treka: Kružni | Težina treka: Lak do srednje težak | Lepota treka:

Istog momenta kada sa Bukumirskog jezera krenete prema Rikavačkom (i dalje), seli ste u vremeplov. ...