Uslovi korišćenja

Korišćenjem sajta enduro-balkan.com ili nekog od servisa enduro-balkan.com, pristajete na određene uslove i pravila (u daljem tekstu „Uslovi korišćenja“) koji su navedeni u daljem tekstu.

Vožnja motora, posebno u enduro varijanti, može biti opasna aktivnost koja potencijalno ugrožava vaše zdravlje a u ekstremnim slučajevima i život. 

Namera vlasnika ovog sajta i njenih administratora je da vam obezbedi što više informacija kako bi vaš užitak u prirodi bio veći. Zato smo vam obezbedili većinu informacija koje bi vam pomogle da pravilno odaberete lokaciju, težinu i karakteristike putanje koji vama odgovara. 

Ali to podrazumeva da se ponašate odgovorno prema sebi, vašim bližnjima i životnoj okolini. Uvek nosite kompletnu zaštitnu opremu, vozite samo ispravne motore, ne palite vatru u područjima gde može izbiti požar, skupljajte svoje (ako je moguće i tuđe), đubre za sobom i poštujte privatnu imovinu. 

GPS putanje koji su na ovom sajtu prezentovani smatrajte kao okvirnim informacijama. Putevi i staze se vrlo često uticajem prirode ili čoveka mogu promeniti bez ikakvih predhodnih najava. 

Vlasnici i administratori ovog sajta ni na koji način ne mogu biti odgovorni za potencijalne probleme, povrede ili smrt koje mogu nastati kretanjem po priloženim GPS putanjama.

Pristupanjem sajtu prihvatate dole navedene uslove

Vaš pristup i korišćenje sajta enduro-balkan.com podleže sledećim uslovima korišćenja kao i svim važećim zakonima. Ako se sa njima ne slažete ili ih ne prihvatate u potpunosti, molimo Vas da napustite sajt.

Svaki korisnik koji je registrovan na sajtu i/ili koristi sajt, smatra se da je pročitao uslove korišćenja, da ih u potpunosti razume i da će se pridržavati istih.

Osnovni uslovi za korisnike koji imaju otvoren nalog na enduro-balkan.com

 • Ukoliko smatrate da možete doprineti sajtu enduro-balkan.com objavljivanjem svojih trekova ili drugim sadržajima, kontaktirajte nas putem kontakt strane kako bi vam otvorili nalog i dali uputstva za postavljanje materijala
 • Ukoliko imate otvoren nalog na ovom sajtu, Vi ste odgovorni za sve aktivnosti koje su učinjene pod vašim korisničkim nalogom.
 • Vi ste dužni da lozinku čuvate bezbednom.
 • Zabranjeno je pretiti i maltretirati druge korisnike sajta bilo u tekstovima koje objavljujete ili u komentarima na tekstove
 • Ukoliko imate status Autora i dato Vam je pravo da objavljujete tekstove na ovom sajtu, Vi ste odgovorni za sav materijal koji objavite na enduro-balkan.com (tekstove, geografske podatke, linkove, komentare, slike i sl.).
 • Zabranjeno je kreiranje i slanje neželjene pošte bilo kojem korisniku sajta enduro-balkan.com.
 • Zabranjeno je slanje „crva“, virusa ili bilo kojeg koda destruktivne prirode.
 • Nepridržavanje bilo kojeg od navedenih uslova rezultiraće ukidanjem Vašeg naloga na enduro-balkan.com .

 Opšti uslovi

 • Enduro-balkan.com NE GARANTUJE za tačnost ili bezbednost objavljenih tekstova, GPS  trekova i ostalih geografskih podataka. U zamenu za pravo da slobodno preuzmete podatke, Vi se slažete da sa njima postupate sa obazrivošću na terenu i da nas ne smatrate odgovornim za bilo kakve nezgode ili posledice proistekle korišćenjem informacija objavljenim na sajtu.
 • Enduro-balkan.com zadržava pravo da modifikuje ili ugasi servise koje pruža u bilo kom trenutku i bez upozorenja.
 • Administratori i moderatori sajta zadržavaju pravo da mogu, po vlastitoj želji, isključiti korisnika i onemogućiti mu upotrebu sajta i njegovih servisa, bez ikakve prethodne najave i/ili objašnjenja.
 • Enduro-balkan.com zadržava pravo, ali nema obavezu, da prilagodi korisničke podatke (trekove, waypoint-ove, tekstove, komentare i sl.) za dalju upotrebu.
 • Enduro-balkan.com zadržava pravo da članke koji sadrže trekove i tačke za koje se stekne pouzdano saznanje da su u većem ili manjem obimu netačni, i da kao takvi mogu naneti štetu ili dovesti u opasnost one koji ih koriste, ukloni iz baze članaka na sajtu.
 • Enduro-balkan.com Vam nikada neće slati neželjenu poštu (spam), ali zadržavamo pravo da Vam pošaljemo informacije za koje smatramo da Vam mogu biti korisne ili da bitno menjaju uslove korišćenja ovog sajta.

 Autorska prava

 • Sav materijal koji je javno dostupan na sajtu Enduro-balkan.com može biti preuzet od strane drugih korisnika za lično korišćenje u celini ili delovima (korišćenje u GPS uređajima, analizu putanja i sl.), kao i prikazivanje na objedinjenim mapama kako na samom sajtu enduro-balkan.com tako i na drugim sajtovima u obliku koji administratori smatraju da je najprikladniji.
 • Zabranjeno je kršenje tuđih autorskih prava materijalom koji postavljate na enduro-balkan.com. To znači da nije dozvoljeno na ovom sajtu objavljivati fotografije, GPS trekove, video snimke i drugi materijal čiji vi niste autor odnosno ako nemate saglasnost izvornog autra.
 • enduro-balkan.com će preduzeti sve u poštovanju zakona o intelektualnoj svojini. Sve primedbe će biti razmotrene i sav sporan sadržaj će biti uklonjen ukoliko postoji osnova da je materijal postavljen suprotno uslovima korišćenja.