Regija: Đerdap

Homoljske planine / Miroč – Vratna – Miroč

Dužina treka: 60 km | Vrsta motora: Dual sport
Tip treka: Kružni | Težina treka: Lak | Lepota treka:

Đerdapski nacionalni park je najveći u Srbiji. 63.787 hektara, 100 km desne obale Dunava. Veliko p...


Istočna Srbija / Đerdap – Miroč: Kladovo-vidikovci Malog i Velikog Štrbca-Miroč

Dužina treka: 61 km | Vrsta motora: Enduro/cross
Tip treka: Linijski | Težina treka: Srednje težak | Lepota treka:

Ako imate bilo kakve impresije ili sećanja kako izgleda naj-uži deo Đerdapskog kanjona, to je ver...


Istočna Srbija / Đerdap – Miroč: Miroč-Golubinje-miročki plato-vidikovac Tekija-Kladovo

Dužina treka: 84 km | Vrsta motora: Dual sport
Tip treka: Linijski | Težina treka: Lak do srednje težak | Lepota treka:

Miročki plato i ceo deo krajnjeg severo-istoka Srbije koji pripada Đerdapskom nacionalnom parku je...


Istočna Srbija: Beograd-Ram-Golubac-Radenka-Majdanpek-Borski Stol- Kučaj-Rtanj-Tupižnica-Stara Planina-Dimitrovgrad (7 dana)

Dužina treka: 730 km | Vrsta motora: Dual sport
Tip treka: Linijski | Težina treka: Srednje težak | Lepota treka:

Enduro tura po Istočnoj Srbiji od 7 dana. Polazi iz Beograda, prati dunavski nasip do skele za Ram,...


Đerdapski nacionalni park: Brza Palanka – Blederija vodopadi – manastir Vratna – Klokočevac – Rudna Glava – Dunav – Brnjica

Dužina treka: 152 km | Vrsta motora: Dual sport
Tip treka: Linijski | Težina treka: Lak do srednje težak | Lepota treka:

Iz Brze Palanke u Donji Milanovac, sa Dunava na Dunav. Između toga malo asfalta, više makadama i n...


Đerdapski nacionalni park: Majdanpek – Topolnica – Miroč – Podvrška – Brza Palanka

Dužina treka: 107 km | Vrsta motora: Dual sport
Tip treka: Linijski | Težina treka: Lak do srednje težak | Lepota treka:

Ovaj trek iz Djerdapskih šuma prelazi na Miročki plato i spušta opet u zagrljaj velike reke u Brz...


Đerdapski nacionalni park: Brnjica (kamp Toma), – Dubočka pećina – Lepenski Vir – Boljetin – Rajkova Pećina (ali skoro..)

Dužina treka: oko 100 km | Vrsta motora: Dual sport
Tip treka: Linijski | Težina treka: Srednje težak | Lepota treka:

Ovo je u stvari tura od 3 dana i 360 km, ali ću zbog kompleksnosti terena to podeliti na 3 posebna ...


Donji Milanovac-Miroč-Petrovo Selo-Tekija

Dužina treka: 70 km (oko 20 asfaltom) | Vrsta motora: Dual sport
Tip treka: Kružni | Težina treka: Lak do srednje težak | Lepota treka:

Prelepa opuštena tura od Velikog Milanovca preko Miročkog platoa do Mesta Tekije. Sve zajedno oko ...


Golubac – manastir Tumane – Radenka – Dobra

Dužina treka: 70 km | Vrsta motora: Dual sport
Tip treka: Kružni | Težina treka: Srednje težak | Lepota treka:

Jedan od naj-lepših i naj ne-naseljenijih delova Srbije u svojim vrletima čuva za svakog po nešto...