Daily Archives:30. априла 2020.

Fruška Gora

Dužina treka: 100 km | Vrsta motora: Enduro/cross
Tip treka: Kružni | Težina treka: Težak | Lepota treka:

Vlažne jaruge, klizavi potoci, strmi usponi i nezgodni sizazi. Zabava je zagarantovana! Južna stra...


Vršačka brda

Dužina treka: 38 km | Vrsta motora: Enduro/cross
Tip treka: Kružni | Težina treka: Srednje težak | Lepota treka:

Kratko ali slatko. Ako se pritom uvalite u glinu (koje u podnožju brda ima dosta), imaćete i dodat...


Deliblatska Peščara

Dužina treka: 100 km | Vrsta motora: Enduro/cross
Tip treka: Kružni | Težina treka: Lak do srednje težak | Lepota treka:

Kako provesti lep decembarski dan sa enduro motorom? U peščari naravno!...


Valjevske planine: Kaona – Taor – Mali Povlen – Debelo Brdo – Pasna ravan – Radanovci – Kaona

Dužina treka: 72 km | Vrsta motora: Dual sport
Tip treka: Kružni | Težina treka: Lak do srednje težak | Lepota treka:

Spoj Divčibara i Debelog Brda. Varijacije su brojne i jako poželjne! Ne propustiti. ...


Valjevske planine / Divčibare: selo Brežđe – greben Divčibara – Gojna Gora – greben Divčibara – Brežđe

Dužina treka: 65 km | Vrsta motora: Dual sport
Tip treka: Kružni | Težina treka: Lak do srednje težak | Lepota treka:

Šumski put sa severne strane od Brežđa prema grebenu Divčibara zna biti zarastao sa odgovarajuć...


Homoljske planine: Borski Stol, Rudna glava, kružna tura pored Velikog Krš-a

Dužina treka: oko 70 km | Vrsta motora: Dual sport
Tip treka: Kružni | Težina treka: Lak do srednje težak | Lepota treka:

Tura za upoznavanje terena. Borski Stol je čaroban sam po sebi a mistika Homolja vas obavija svo vr...


Homoljske planine – Borski Stol, Deli Jovan, Veliki Krš…

Dužina treka: oko 70 km | Vrsta motora: Dual sport
Tip treka: Kružni | Težina treka: Srednje težak | Lepota treka:

Kružna tura oko Deli Jovana, jednog od istaknutih pošumljenih vrhova Homoljskih planina. Na vrhu j...